Privacy regelement

Privacy regelement Zonne Kracht Energie

Privacy en eigen risico
Zonne Kracht Energie vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig, volgens de wet met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens
Zonne Kracht Energie verwerkt persoonsgegevens over personen die gebruik maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Lijst met contactgegevens van personen die via de app reageren
* Mail verkeer. Hierbij worden u gegevens tijdelijk opgeslagen en afhankelijk van opleidingen of vragen, direct of later verwijdert.
* Bestellingen via de webshop. Hier worden automatisch n.a.w. gegevens vastgelegd, welke wij wekelijks verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben?
Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Facturatie

Zonne Kracht Energie verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen
Zonne Kracht Energie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zonnekrachtenergie@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zonne Kracht Energie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:

Telefoonnummer: +31(0)6 81202404

Bedrijfsadres Zonne Kracht Energie:
Panhuisstraat 30, 6367 XH Voerendaal

Beveiliging gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zonnekrachtenergie@gmail.com

Eigen risico

Bij twijfel of u bepaalde behandelingen kunt doen, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u verder nog vragen?
Neem dan gerust contact op via zonnekrachtenergie@gmail.com